NLP ile Koçluk

EĞİTİMLERİMİZ

Sinir Dili Programlaması olarak dilimize çevrilebilecek olan NLP, 1970’lerin ikinci yarısında Amerikalı yazar ve eğitmen Richard Bandler ile dilbilimci John Grinder’ın ortak çalışmaları sonucu ortaya atılan ve gelişimini halen sürdüren bir sistemdir. İnsan davranışları ve düşünce kalıplarını anlayıp, onları bilinçli olarak değiştirmek üzerine kurulu bir metodolojiye sahiptir.

Koçluk becerilerinin NLP teknikleri ile birlikte anlatıldığı eğitim programımız, özellikle yönetim kadrosunda bulunan çalışanlar için önemli kazanımlar vaat ediyor. İnsan kaynağı alanında büyük görünen sorunların aslında ne kadar basit çözüm yollarının olabileceği, yaşanmış örneklerle katılımcılara anlatılmaktadır. NLP ile Koçluk eğitimi, çalışan bağlılığı ve kurum genelinde yüksek bir motivasyon düzeyinin sağlanabilmesi için, Yöneticilere kullanışlı araçlar sunmaktadır.