Otizm

EĞİTİMLERİMİZ

Günümüzde pek çok aile çocukları adına bu anlamda karşılaşılan sorun karşısında çaresiz bir şekilde kalmakta ve ne tür bir tanılama ve eğitim planı hazırlanacağı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadan sadece üzüntü ve kızgınlık duygularının oluşturduğu bir pişmanlığı yaşamaktadırlar. 
Genel olarak bakacak olursak Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısının bir çocuk için erken belirlenmesi çocuk adına bir avantaj sağlama ihtimalini yükseltmektedir. Yaygın gelşimsel bozukluklar içerisinde en çok bilinen tür olan Otizm olmakla beraber rett ve diğer yaygın gelişimsel bozuklukların erken tanılama ve eğitim planlarının hazırlanması çocuk adına yapılabilecek bir çok şeyin olduğunu göstermektedir. Erken Eğitim Çalışmaları ile ilgili olarak sadece okul çağı ve öncesi çocukların kendi akran grupları ile ve aynı soruna sahip olan bir grup öğrencinin bir arada dönem dönem eğitimlerinin devam etmesi yaşanılan bu problemli duruma karşı büyük bir gelişme sağlamaya yönelik çalışmaları oluşturmaktadır.

Aileler için yapılabilecek önerilerin en başında çocuğunuz bu eğitimi hangi kurumdan alırsa alsın mutlaka aynı yaş grubunda ve aynı probleme sahip diğer akranları ile birlikte olmalarına önem verilmelidir. 26 yaşında bir otizmli ya da farklı bir zihinsel engelli birey ile 4 ya da 5 yaşında diğer bir otizmli çocuğun bir arada bulunması gelişmeyi desteklemekten çok engelleme ihtimalini arttırmaktadır.


Burada önemli olan profesyonel eğitimci ve ailenin işbirliği içerisinde hareket etmesi çocuğun rahat edebileceği sosyal ortamın eğtim boyutuna uyarlanması aile ile sağlanan iletişimin çocuk ve eğitimi boyutunda ilerleme sağlanmasında en önemli noktalar olduğu bilinmelidir.


Yapılan çalışma modelinde Amerikan özel eğitim ve öğrenme bozuklukları servisi modelinin ülkemize uyarlanarak bu probleme sahip olan birey ve aileleri ile gerçekçi ve kalıcı bir iletişim sağlanması gelişmeyi hızlandırmakta önemli faktör olduğu bulgular arasındadır.


Makul Çözüm Arama; Şimdi sahip olduğumuz bir sorun var ve bunun çözümü var mı, eğer varsa çözüm için neler yapılabilir ? Nereden başlanabilir ? Kimlerden yardım alınır ve Hangi aşamaya kadar gelişmesi sağlanabilir? Sorularına yanıt bulmak için aileler artık gereken yerlerden ve konunun uzmanlarından yardım alma arayışına başlar. 

Duruma alışma/adaptasyon; Artık çocuğum engelli,diğerlerinden farklı … Bu gerçeği artık aile kabullenmiştir. Elinden geleni yapmak için uğraşır, daha fazla sabırlı olması gerektiğinin farkındadır. Çocuğunun gelişimi ile ilgili olarak devam ettiği /varsa özel eğitim kurumundaki öğretmenleri ile görüşür, rehberlik servisinden ne aşamada olduklarını izlemeye çalışır. Bazen de kendi tükenmişlik durumları için rehberlik servisinden, psikolojik danışma terapileri alır.Çocuğun özel eğitim kurumundaki gelişiminin ev ortamında da devam ettirilmesi için psikolojik danışman ve çocuğun özel eğitim öğretmeni ile birlikte aile bireyleri evde izlenecek eğitici tutum ve davranışları birlikte belirleyerek çocuğun eğitiminin sürekli devam ettirilmesi için bir takım öneriler ailelere sunulmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışma Programında ise; Aileler tükenmişlik, çaresizlik, mahcubiyet gibi daha pek çok olumsuz bu duygular ile aylardır beklide yıllardır uğraşmaktan bitkin düşmüş olarak psikolojik yardım almak isteyebilirler. Öncelikli olarak yapılması gereken Bu kişilerin psikolojik sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak daha sonra engel türü ne olursa olsun ister zihinsel ister fiziksel engeli bulunan çocuklarına daha fazla yardım sağlamaları konusunda yararlı olacaklardır. Öncelikli olarak aile bireylerinin kişisel psikolojik sorunlarını çözme aşaması üzerinde durmamız için ailelerin bu hassas durumlarını çok iyi takip etmemiz, gereken psikolojik yardım için tüm yardım metodlarının harmanlanıp her bir aile için farklı yöntem ve teknik uygulanarak kısa sürede etkili bir aşama kaydedilmesi psikolojik danışmanın deneyimi ile orantılıdır.