F.A.Y.

EĞİTİMLERİMİZ

F ark et...

A nla...

Y önet...

Bu program, ilk defa terfi alarak Ekip Lideri pozisyonuna getirilen çalışanların, temel yöneticilik becerileri alanındaki farkındalıklarını artırıp, kendi liderlik tarzları hakkında fikir edinerek, uygulamaya geçmeleri konusunda teşvik edilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Ekip ve performans yönetiminin metodolojik ve psikolojik boyutu beraberce işlenerek; katılımcılar lider yönetici olma yolunda ilk adımlarını atacaktır. Metodumuz kişinin önce kendisini FarkEtmesi, sonra karşısındakini Anlayıp, Yönetebilmesi üzerine inşa edilmiştir.

Eğitim içerisinde katılımcılara, teoride öğrendiklerini günlük hayatta nasıl uygulayacakları ile ilgili canlandırmalar yaptırılarak, öğrenme süreci pekiştirilmektedir. Her konunun bitiminde, katılımcıların konuyla ilgili öğrendiklerini paylaşması, eğitim sonrasında öğrendiklerini nasıl ve ne zaman uygulamaya başlayacaklarını belirtmeleri istenmektedir.